سـامانه شفافــ‌سازی

لیست فایل‌ها

نامه تاییدیه پیاده سازی وب سرویسهای صنعت آب توسط سازمان فناوری اطلاعات
 تفاهم نامه‌ها و موافقت نامه‌ها
  1402/02/07
 24
 24
1.06 MB
 
گردش انجام کار پاسخ به استعلام تامین منابع آب
 تفاهم نامه‌ها و موافقت نامه‌ها
  1402/02/07
 28
 24
404.99 KB
 
گردش انجام کار استعلام بهره‌برداری از چاه‌های موضوع ماده 5
 تفاهم نامه‌ها و موافقت نامه‌ها
  1402/02/07
 27
 22
526.92 KB
 
صورتجلسه مجمع عمومی سالانه شرکت
 تفاهم نامه‌ها و موافقت نامه‌ها
  1401/06/09
 32
 28
434.15 KB
 
اساسنامه شرکت
 تفاهم نامه‌ها و موافقت نامه‌ها
  1401/06/09
 40
 35
1.72 MB
 
روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 تفاهم نامه‌ها و موافقت نامه‌ها
  1401/06/09
 33
 35
347.63 KB