سـامانه شفافــ‌سازی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

مجوزهای اعطایی در سال 1402:

 - مجوزهای اعطایی برای حفر

 - مجوزهای اعطایی برای بهره برداری

 - مجوزهای اعطایی تخصیص از آب های سطحی

مجوزهای اعطایی در سال 1401:

 - مجوز های اعطایی برای حفر

 - مجوز های اعطایی برای بهره برداری

 

 

 تاریخ ثبت : 1401/05/26
  آخرین به روزرسانی : 1403/02/05
 
 658