سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها

آگهی سرمایه گذاری سال 1401

آگهی تجدید فراخوان عمومی
شناسایی و جذب سرمایه گذار واجد شرایط و ایده های برتر جهت توسعه گردشگری در سد جوقان بستان آباد

شناسایی و جذب سرمایه گذار واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در چشمه آبگرم اسبفروشان سراب

آگهی فراخوان عمومی
شناسایی و جذب سرمایه گذار و ایده های برتر جهت توسعه گردشگری در سد جوقان بستان آباد

شناسایی و جذب سرمایه گذار واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در چشمه آبگرم اسبفروشان سراب

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
شناسایی سرمایه گذار پروژه طراحی و اجرای خط انتقال آب و تصفیه خانه بستان آباد، هشترود و قره آغاج و صنایع حومه بستان آباد از سد کلقان

آگهی فراخوان تامین‌کنندگان مالی
تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح ساختمان سد گرمی‌چای 

 

فرآیندهای استعلامات

گردش انجام کار استعلام بهره‌برداری از چاه‌های موضوع ماده 5

گردش انجام کار پاسخ به استعلام تامین منابع آب

نامه تاییدیه پیاده سازی وب سرویسهای صنعت آب توسط سازمان فناوری اطلاعات

 تاریخ ثبت : 1402/01/25
  آخرین به روزرسانی : 1403/01/21
 
 420