سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 خودرو استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای 1403/03/29
2 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب شهر کلیبر و روستاهای تابعه شهرستانهای هوراند، اهر و کلیبر ارزیابی 1403/03/26
3 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ( یکپارچه ) عملیات اجرایی مرمت و بازسازی سد زنوز مرند مناقصه یك مرحله‌ای 1403/03/26
4 مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (یکپارچه) عملیات اجرایی تکمیل احداث ساختمان و تجهیزات ایستگاه پمپاژ شماره 9 (بخشی از شبکه آبیاری خداآفرین ) مناقصه یك مرحله‌ای 1403/02/16
5 مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (یکپارچه) تکمیل عملیات اجرایی انتقال آب از یکانات تا RES6 مناقصه یك مرحله‌ای 1403/02/16
6 خرید فلومترالکترومغناطیس مناقصه یك مرحله‌ای 1403/02/13
7 تانک ضربه گیر مناقصه یك مرحله‌ای 1402/12/14
8 عملیات اجرایی بازگشائی، ساماندهی و رفع تصرفات رودخانه های شهرستانهای تبریز و بناب (ارتش دره سی تبریز و چاوان چای بناب و سرشاخه های آنها) مناقصه یك مرحله‌ای 1402/12/03
9 تامین نصب و راندازی الکتروپمپ مناقصه یك مرحله‌ای 1402/11/14
10 ارزیابی کیفی عملیات اجرایی آبرسانی از رودخانه ارس به شهر مرند – زون شماره یک ( آبرسانی به مخزن جلفا) و ایستگاه پمپاژ شماره یک ، خط انتقال ، مخزن 5000 متر مکعبی و ساختمانهای جانبی مناقصه یك مرحله‌ای 1402/11/14
« 1 2 3 4 ... 5 52 » صفحه: