سـامانه شفافــ‌سازی

مناقصه ها و مزایده ها

اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها:

- لیست مناقصه ها و اسامی شرکت کنندگان سال 1402 

  آگهی های مناقصه ها و مزایده ها

 

 تاریخ ثبت : 1403/03/20
  آخرین به روزرسانی : 1403/03/21
 مهتاب تقی زادگان
 73